Copy of 1.01 Algemene voorwaarden Beginners

1.01 Algemene voorwaarden

 • AVG document:
  Wij hebben als voorblad een document toegevoegd welke wij graag ondertekend retour willen hebben.
  Dit vanwege de privacywet. Vink aan wat we wel en niet mogen gebruiken van je.
  En stuur het terug via de mail of via de post.

 

 • De thuisstudie module Lingerie voor Beginners is eventueel een onderdeel van de lingerie jaaropleiding. Deelnemen aan het examen lingerie kan alleen wanneer men alle modules van de lingerieopleiding heeft doorlopen  en examengeld heeft betaald.

 

 • Geen enkele informatie van de lessen mag worden vermenigvuldigd en/of nagemaakt door middel van druk, kopie, internet of welke andere wijze dan ook.

 

 • Bij onrechtmatig gebruik zal Lijfgoed voor elke overtreding van dit verbod een niet voor vermindering vatbare boete van €5.000 opleggen.

 

 • Deze thuisstudie is eigendom van Cassandra Saeijs/Lijfgoed. Wijzigingen en dergelijke zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lijfgoed.

 

 • Geregistreerd bij BBIE.

 

 • Patroon tekeningen zijn op 1/2 schaal, als gevolg van drukken, kan er een maat afwijking ontstaan.

 

Facebookgroep: Deze is er voor jou, waar je samen met anderen je vragen kan stellen, waar je met elkaar van gedachten kan wisselen, waar je ook van elkaar kunt leren. Samen kunnen we alles.
Zowel ik als Laura zullen je vragen beantwoorden. Maar ook jij mag uiteraard de vraag beantwoorden. Wees niet beschroomd om te antwoorden. Juist daar leer je alleen maar van.
Hier is de link voor de groep.https://www.facebook.com/groups/thuisstudielijfgoedbeginners/

Plaats je vragen, opmerkingen onder het desbetreffende hoofdstuk. Zo blijven alle vragen en opmerkingen onder de juiste groep terug te vinden.

 

Uitsluiting van examen:

Ondanks dat je je alleen hebt aangemeld voor Thuisstudie Lingerie voor Beginners, willen we je toch in kennis stellen van de voorwaarden van het examen. Het komt namelijk vaak voor dat men hierna de andere modules ook gaat volgen. En dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent.

Je kunt dus geen examen doen als je alleen de module Lingerie voor Beginners doet.

Deelname:

Deelname aan het examen is mogelijk bij 85% aanwezigheid.
Inhalen van de gemiste lessen is op eigen initiatief en in overleg met de docent.
Daarnaast moet het examengeld voldaan zijn.

Examen:

Het examen bestaat uit thuisopdrachten, theoretische vragen, praktijk opdrachten.
Tijdens het examen mag niet worden overlegd en bij mede cursist gekeken worden.
Je dient je eigen benodigde materialen mee te nemen zoals rekenmachine, potlood, gum enz.

Over de examen uitslagen kan niet worden gediscussieerd.

Bij onvoorziene omstandigheid waardoor er geen deelname mogelijk is aan het examen zal er in overleg met examinatoren en toezichthouder een nieuwe datum worden afgesproken. De kosten voor dit examen worden in rekening gebracht.

Bij onvoldoende resultaat van het afgenomen examen zal er afhankelijk van het resultaat, in overleg gekeken worden of er alsnog een herkansing mogelijk is, dan wel in het nieuwe leerjaar. Dit wordt samen met de examinatoren, kandidaat en toezichthouder besproken. De kosten voor het opnieuw doen van examen worden in rekening gebracht.

Alle stukken ten behoeve van het examen dienen te worden voorzien van naam en cursist (klant)nummer, zo ook het lesboek.

Lesboek wordt door de cursist aan het einde van de dag weer meegenomen. Indien het lesboek achter gebleven is, komen verzendkosten voor rekening van de cursist.

Examen eisen voor diploma lingerie 1e jaars

Examenvakken:
-patroontekenen

 • theoretisch inzicht
 • pasvorm en naai-techniek
 • klant benadering

Patroontekenen:

Het onderdeel patroon tekenen bestaat uit 2 gedeeltes. Thuiswerk opdrachten en tijdens het examen wordt er een bh en een slip getekend, door middel van verstrekte matenlijst, welke wordt uitgedeeld tijdens het examen.

Theoretisch inzicht:

De toetsing van het theoretisch gedeelte bestaat uit 1 gedeelte.
Tijdens het examen krijgt de kandidaat 20 vragen welke bestaan uit open en meerkeuze vragen.

Pasvorm en naaitechniek:

Tijdens het examen worden de examen stukken bh en slip beoordeeld op pasvorm, netheid, techniek, inzicht en informatie verwerking, zo ook een heren set en badpak/bikini.

Klantbenadering

Dit wordt getoetst door middel van thuis vragen en vragen die worden gesteld tijdens het afpassen van lingerie set.